home

Nieuws..

 

Beste leden, van huurderbelangen vereniging SRW, te Steenbergen.


Hier is nieuwsbrief Zomer 2019  voor u, en voor de zomer en dus vakantie periode begint nog even bijpraten.

Er is de laatste tijd best wat gebeurt, de leden vergadering is goed bezocht maar als bestuur zouden wij graag meer leden zien op de eerst volgende leden vergadering. Er is gelukkig weer een nieuwe bewoners commissie actief en wel op de Oost Havendijk te Steenbergen. En ook de flats in de Molenweg zijn druk bezig met het schoonmaken en inrichten van hun ontmoetings ruimte, veel succses en plezier in jullie ruimte. Wij als bestuur zeggen geniet er nu maar van.


Tijdens de leden vergadering is naar voren gekomen hoe de nieuwe huurverhoging tot stand is gekomen, u bestuur heeft erop aangedrongen om de huurverhoging niet meer te laten stijgen dan de inflatie. 1.6% volgens opgave van het rijk ( wij hebben advies recht in deze en dat loopt via het platform waar de voorzitters van de verschillende HBV zitting in hebben ) die brengen advies uit ( wij hebben geen instemming recht) uit naar Stadlander. Wat wij wilden was dat ook de huurders die al drie jaar gemeentelijke kwijtschelding krijgen van diversen belastingen, dat die ook een 0.5 % huurverhoging zouden krijgen, die groep heeft al drie jaar geen huurverhoging gehad maar daar wilden de directie niet aan mee werken anders zouden die huurders nog verder in de put komen.


Wij stelden voor om de huurverhoging niet meer dan 1.6% gelijke aan de inflatie en daarbij opgeteld 0.5% van die huishoudens die kwijtschelding genieten maar dat heeft Stadlander niet gedaan want bij elkaar opgeteld zou je dan  uitkomen op 2.1% en de directie wilden 2.2% En daarom is Stadlander op deze huurverhoging uit gekomen wij vinden dat jammer en vinden dat wij ons best voor moeten blijven doen om het betaalbaar te houden, er zou van de huur
verhoging ook een stukje gaan naar de energie transitie want dat gaat bijzonder veel geld kosten voor de woningcorporatie, we blijven er boven op zitten, we gaan er op inzetten om de huur verhoging vast te leggen in de prestatie afspraken, daarin zit Gemeente Steenbergen , Stadlander , en uw SRW vereniging.   


Heel het energie verhaal is ook de uitdaging van een nieuwe directeur / bestuurder de huidige Hr. Ringersma is op 20 juni met pensioen gegaan, de nieuwe directeur / bestuurder is de Heer Marc van der Steen hij is afkomstig uit de corporatie wereld en kent de werkwijze, ook wij als u bestuur gaan met hem samen werken, en hopen op een socialere manier van werken, aan het bestuur zal het niet liggen we gaan ons best doen om u als huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

   
We zijn best verheugt dat er zoveel huurders naar de ledenvergadering zijn gekomen, wij zouden graag nog meer leden willen zien. De aanwezige leden hebben allemaal zoals toegezegd twee led lampen gekregen. We hebben er nog een paar over en daarom wilt u bestuur met een kraampje op de jaarmarkt in Steenbergen gaan staan om nieuwe leden te werven en die dan ook een led lamp te overhandigen, als iemand ideeën heeft voor de jaarmarkt horen wij dat heel graag.
Er is tijdens de leden vergadering ook naar voren gekomen dat het niet altijd en voor iedereen goed te verstaan was, daarom is het bestuur van voornemens om een geluidsinstallatie aan te schaffen zodat in de toekomst alles en voor iedereen verstaan baar is.  En laat nu het mooie weer maar komen, het wordt weer BBQ tijd dus volop genieten.


We houden u op de hoogte, en wens u namens het bestuur u een hele fijne zomer / vakantie toe.
Bert van Beers Voorzitter SRW Steenbergen.

 


Nieuwsbrief september 2018:

Beste leden, van huurderbelangen vereniging SRW, te Steenbergen.
Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van 2018.

Nu het weer type krijgt van najaar, wind regen, storm hoop ik dat u in ieder geval een hele mooie zomer en of vakantie heeft gehad, Aan het weer heeft zeker niet gelegen. Wat we er wel uit geleerd hebben is het volgende, vooral senioren niet in de tocht gaan zitten en veel drinken, dit hoorde wij ook van o.a. de thuiszorg.


Wij als bestuur hebben ook niet stil gezeten, er is best veel op ons afgekomen, 
Denkend aan de gummarusvelden sloop / nieuwbouw, met de bewoners is al gesproken ook met de bewoners van het doktersdreefje.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij als bestuur gevraagd om de stroom die gebruikt wordt om de fiets / scootmobiel op te laden in bewonerscomplexen gezamenlijk te betalen, dat kon men doen door het invullen van een antwoord strookje. Welnu zoals ik ook vermelden in nieuwsbrief 2 moet 70 % van de bewoners van het complex dit ondersteunen, en dat is niet gelukt we hebben te weinig antwoord strookjes terug gekregen, dus alles blijft zoals het nu ook is.
Er wordt ook druk geïsoleerd aan diversen huizen zoals aangegeven in een eerdere nieuwsbrief, dat alles nog uit voorkomend uit de verkoop van een flat in Roosendaal.

Wat we wel graag met u delen het volgende:
U bestuur is op diversen bijeenkomsten geweest ( uitnodiging ) van Stadlander over de energie transitie ( we moeten van het gas af zo heet dat in beetje in de wandelgangen op TV en Radio ) dat er iets moet gaan gebeuren daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar je moet niet blijven wachten we moeten een begin gaan maken.

Als bestuur hebben we bedongen dat zonnepanelen voor ieder huurder in het beginsel toegankelijk moet zijn. ( de technische ) staat van het dak wordt daarvoor eerst bekeken.
We hebben alles voor u op een rijtje gezet:

Gemiddeld huishouden ( twee personen) verbruikt ongeveer 3000 kilowatt per jaar. 3000 kilo watt maal € 0.22 is op jaarbasis € 660.00 per jaar aan stroom
6 zonnepanelen kosten per maand € 12.70 per jaar is dat € 152.40

De 6 zonnepanelen leveren op jaarbasis ongeveer 1842 kilo watt op
Het verschil betrekt u van u energie leverancier 3000 - / - 1842 is 1158 kilo wat
1158 x 0.22 = € 254.76 per jaar dat is per maand : 12 = € 21.23
€ 21.23 + 12.70 huur panelen per maand = € 33.93

Het verschil ten gunste voor u is per maand € 21.07 het bedrag wordt alleen groter want u gaat ook minder energie belasting betalen ( dat wilt het kabinet in 2019 ) .
Wij als bestuur vinden dat we voor u een goede oplossing hebben kunnen bereiken.

Als u het onderstaande strookje in vult en naar ons opstuurt / of in de brievenbus stopt gaan wij aan de slag voor u.
Strookje voor zonnepanelen.

---------------------------------------------------------------------------

Hr./Mevr. ………………………………………………….
Adres:………………………………………………………….
Plaats:……………………………………………………………. 
 

---------------------------------------------------------------------------

50 euro

Hierboven ziet u een briefje van € 50.00 dat alles heef te maken met de verhogingen die het nieuwe kabinet voor ogen heeft. Denkend aan de BTW verhoging voor boodschappen / energie belasting / minder huur toeslag,
Huur verhoging, en wij als huurders vereniging gaan knokken dat de huurverhoging zo laag mogelijk wordt. Het kabinet stelt voor dat iedereen ongeveer 1 a 1.5 % er op vooruit gaat, maar als wij niets doen aan energie enz, zie voorblad gaat het iedere huurder meer kosten.
Boodschappen de BTW gaat van 6% naar 9%.
Energie belasting gaat ongeveer € 5.85 per maand omhoog
Huurtoeslag gaat per maand met € 7.66 naar beneden per jaar € 92.00.
Huurverhoging 2019 ?????????????????
We blijven voor u een vinger aan de pols houden, maar de maatregelen die opgelegd worden door het kabinet, kunnen wij helaas niet veranderen, en of je in de toekomst eventueel op een anderen partij gaat stemmen weet ik niet of dat veel zal veranderen aan de kosten die wij nu gepresenteerd krijgen.
Want ze kunnen ook nog verwijzen naar het klimaat akkoord, de verhuurder en alle anderen woning corporaties krijgen mede de verantwoording om de energie kar te trekken, maar ze moeten wel meer afdragen aan het rijk.  
Met anderen woorden van dat extraatje ( verhoging ) bereiken we niets als voorbeeld die € 50.00 is zo op, zelfs b.v. de post wordt duurder en zo zijn er nog wel een aantal kleinere dingen die zeer zeker meer gaan kosten.

Ten slotte de gemeente Steenbergen denkt ook met u mee, in de vorm van een collectief zonnedak. Ze willen een groot zonnecollectief maken op het dak(en) van de voormalige spinnerij aan de Dinteloordseweg voorziening en dit dan verder uitrollen,  hiervoor kunt u contact opnemen met Jos Bolders mobiel:
0618220827 of met Kees van Vught 0655464643, dan kunt u de nodige informatie krijgen. Het project heet collectief zonnedak BIJ ONS.

Zoals gezegd we houden een vinger aan de pols en blijven het op de voet volgen.

Bert van Beers voorzitter SRW te Steenbergen.
 

Nieuwsbrief december 2017:

Beste leden, van huurderbelangen vereniging SRW, te Steenbergen,
en overige huurders van Stadlander in het werkgebied van SRW Steenbergen.

Deze brief gaat naar alle huurders van Stadlander omdat we iedereen willen informeren naar de stand van zaken betreft wonen in  gemeente steenbergen,  en omgeving daarom zijn er afspraken gemaakt tussen Stadlander – Gemeente Steenbergen – Huurdersbelangenvereniging Steenbergen.
Hier is nieuwsbrief no. 4 alweer de laatste van het jaar 2017, een jaar is zo voorbij. Nog even en dan komen de feestdagen er weer aan, buiten koud en nat en regen, maar binnen kunnen we het weer gezellig maken, de lichtjes aan, de kachel wat hoger zodat het lekker aangenaam is.
Het is een jaar geweest met veel aandacht voor u als bewoners, dat heeft te maken met de prestatie afspraken, dat zijn afspraken voor vier jaar van 2017 t/m/ 2020. Afspraken tussen gemeente, Stadlander en SRW, alle drie hebben getekend want anders zijn er geen afspraken.
Er is weer veel gebeurd in het afgelopen jaar, als je door Steenbergen rijdt dan zie je dat de flats aan de Molenweg een eigentijdse uitstraling gaat krijgen, het wordt een mooi aanzicht . We hebben met Stadlander de afspraak gemaakt dat iedere flat bewoner een elektrische zone scherm krijgt daar hebben wij ons als bestuur hard voor gemaakt.
Op het voormalig kleuterschool terrein zijn 16 prachtige nul op de meter woningen gebouwd, deze zijn energie zuinig, ze hebben ook geen gas aansluiting meer, dat wordt de toekomst alle nieuwe woningen die door Stadlander gebouwd  of gerenoveerd worden, worden dit energie zuinige woningen.
Er worden in de kerkdorpen ook woningen geïsoleerd, dat is goed voor de portemonnee van de bewoners , en er wordt een plan van aanpak gemaakt voor de bewoners van de gummarisvelden in Steenbergen.
Al met al gaat het om veel geld extra dat Stadlander investeert in het  werkgebied van onze huurdersbelangen vereniging, dat bedrag komt ten goede omdat we als bestuur hebben bijgedragen aan de verkoop van Boerhave Roosendaal tegen over de polikliniek, en een wooncomplex in Etten – Leur.
Als bestuur hebben we daar positief op gereageerd met die verstande dat met het geld wat overblijft dat het in ons werkgebied blijft , en daar is Stadlander en het miniserie mee akkoord gegaan vandaar al die acties die nu gebeuren.
Daar hebben we als bestuur heel hard voor moeten knokken, en vergaderen om het zover te krijgen  maar het is gelukt. Dit is ook in het belang van onze huurders dat het aangepast wordt naar een nieuwe stijl.

Er zijn in Steenbergen ook een aantal balkons onder stempelt, er is geen gevaar maar ze gaan nu uitzoeken vervangen / of repareren, wij als bestuur hebben duidelijk gevraagd dat  deze werkzaamheden niet bepalend zijn voor extra huur verhoging dat is bevestigd door de bestuurder Ton Ringersma. Anders zouden wij als bestuur van SRW dat niet goed vinden, die werkzaamheden moet uit de normale kasstroom betaald worden door Stadlander.

Maar als je iets verkoopt kun je ook weer iets aankopen, wel nu het volgende Stadlander heeft 99 woningen in Steenbergen aangekocht en 11 parkeerplaatsen, dit heeft te maken met het fait gaan van woning corporatie in Geertruidenberg. De woningen staan in Steenbergen Oosthavendijk / Waterlinie en Kruisland.

Heel dit voornemen, ( het moet nog verder afgerond worden) heeft geen consequenties voor de portemonnee van Stadlander op zijn Steenbergs gezegd vestzak / broekzak, dus met gesloten beurs. De service voor de huurders en eventuele andere toezeggingen die op papier staan blijven gehandhaafd, we gaan die bewoners zo snel mogelijk informeren over onze vereniging.
Dus voor u bestuur weer werk aan de winkel om de nieuwe bewoners lid te maken van onze huurders vereniging, en misschien ook weer een bewonerscommissie.
We houden ook een vinger aan de pols wat betreft afspraken die we gemaakt hebben met de Gemeente Steenbergen / Stadlander / en SRW.

Wij als bestuur weten ook dat er best klachten zijn dat een reparatie verzoek te lang blijft hangen.
Wel nu er is met Stadlander de afspraak gemaakt J.L. november dat wij langdurige / lopende klachten gaan verzamelen en die recht doorgeven aan de juiste persoon die daar verantwoordelijk voor is.

De vraag aan u is, heeft u zo klacht, b.v. tocht, trek , vocht, en u heeft nog niets gehoord van Stadlander geef het aan ons door en wij gaan er mee aan de slag.  Het mag per kaartje / briefje naar ons kantoor, of per E-mail  a3snep(at)gmail(dot)com  dit is het e-mail adres van onze secretaris.


Ook bij andere problemen geef het aan ons door zodat wij er werk van kunnen maken.
Vanaf deze plaats willen wij ook de bewoners commissies bedanken voor het vele werk afgelopen jaar. Ook willen wij de bewoners commissie Boerhave bedanken voor hun inzet en jaren trouw lid maatschap van onze vereniging bedankt daar voor, en helaas ook bedankt de bewoners commissie van de Clockskes in Steenbergen want die hebben aangegeven er mee te stoppen.

vanaf deze plaats wens ik u namens het bestuur alvast prettige feestdagen en een goede jaarwisseling in alle gezondheid.

Bert van Beers, Voorzitter Huurderbelangen vereniging SRW te Steenbergen.


PERSBERICHT Unieke duurzame en energiezuinige huurwoningen in Steenbergse wijk Buiten de Veste

Datum: 11 november 2016 De gemeente Steenbergen en woningcorporatie Stadlander bouwen - als eersten in de provincie Noord-Brabant - veertig zogenaamde Finch-woningen in de wijk Buiten de Veste in Steenbergen. Deze semipermanente huurwoningen, die geschikt zijn voor één- en tweepersoonshuishoudens, blinken uit in duurzaamheid en energiezuinigheid. Duurzame en energiezuinige woningen Door te kiezen voor deze vorm van semipermanente huurwoningen, die geplaatst worden voor maximaal dertig jaar, kan snel worden ingespeeld op de woningbehoefte in de gemeente in dit segment. De ‘Finch-woningen’ worden uitgevoerd in hout en zijn ruimer dan tijdelijke woningen uit het goedkopere segment. Ze hebben eigen voorzieningen en zijn zeer energiezuinig. Zo gebruiken ze geen fossiele brandstoffen zoals gas. En de woningen gaan meerdere decennia mee. De belangrijkste constructieve keuze is die van het bouwmateriaal: massief hout. Ook kunnen ze relatief eenvoudig op locatie gebouwd en verwijderd worden. De woningen worden in vier appartementblokken van twee woonlagen gerealiseerd. “De woningen zijn een perfecte uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente en passen zeer goed bij onze visie omtrent duurzaamheid”, zo meldt wethouder Lepolder. Stadlander verwacht dat nieuwe huurders de warm en modern vormgegeven één- en twee kamerappartementen in het tweede kwartaal van 2017 kunnen betrekken.


Betaalbaar één- of tweepersoons(t)huis
De zelfstandige wooneenheden van circa 30 m2 zijn voorzien van een eigen badkamer en keuken. Hierdoor zijn de woningen zeer geschikt voor alleenstaanden of starters op de markt. Met een verwachte huurprijs van ongeveer €425,- blijven het betaalbare huurwoningen. De woningcorporatie wil twee derde van de appartementen te huur aanbieden aan reguliere woningzoekenden met bescheiden huishoudinkomens, zoals jongeren en alleenstaanden. Maximaal een derde deel wil de woningcorporatie gebruiken voor de huisvesting van statushouders, alleenstaanden en tweepersoons huishoudens. Woningzoekenden die eventueel geïnteresseerd zijn in de nieuwe woningen in de wijk Buiten de Veste worden geadviseerd zich alvast in te schrijven op www.zuidwestwonen.nl.
Huurkorting mogelijk
Jongeren en stellen tot 23 jaar die recht hebben op huurtoeslag kunnen gebruik maken van de Stadlander Huurkorting voor jongeren. De korting die Stadlander biedt, bedraagt het verschil tussen de contracthuur voor de woning en de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar. De maximale huurgrens voor jongeren tot 23 jaar is voor 2016 vastgesteld op € 409,92.
Inloopavond woensdag 16 november
Op woensdagavond 16 november houden de gemeente Steenbergen en Stadlander tussen 19.00 en 20.00 uur een inloopavond voor geïnteresseerden en omwonenden in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, in Steenbergen.

 

april 2016: Leden ontvangen rookmelder

 

Uit de Steenbergse courant:

leden ontvangen rookmelder

Als er nog leden zijn die een gratis rookmelder willen kunnen ze het volgende doen:

 
Per E-mail hvsrw(at)hetnet(dot)nl
artoois(at)kpnmail(dot)nl
a3snep(at)gmail(dot)com
 
 
Per telefoon: 0167 – 566940    SRW
                      0167 -  564737    Voorzitter Bert van Beers
                      06 -  29030952          “                 “”
                      0167 – 563528    Secretaris Adrie Snepvangers
                      06 – 06874435     “                       “”
 

foto uit de krant