home

Bewonerscommissies
 

SRW heeft tevens als taak om mede bewonerscommissies op te richten. Deze bewonerscommissies zijn werkzaam voor een flat, een wooncomplex, straat of buurt. Veelal wordt pas een bewoners -commissie opgericht als er iets staat te gebeuren zoals: renovatie, sloop of herstructurering van een complex, straat of flatgebouw. Daarentegen kan een bewonerscommissie ook opgericht worden ter verbetering van de leefbaarheid en t.b.v. extra woongenot, immers “Samen Sta Je Sterk”. Zodra een bewonerscommissie is opgericht kunnen zij tevens aanspraak maken op financiële en facilitaire steun van SRW.SRW kent thans 2 bewonerscommissies:
 

  1. Molenweg, Steenbergen
  2. St. Josef Gaarde, Nieuw-Vossemeer
     

Al blijft de bewonerscommissie onder de vleugels van SRW, binnen de flat, de straat of het wooncomplex hebben de bewonerscommissies een zelfstandige signalerende taak.


Beneden Sas