home

Agenda

 

Hierbij nodig ik u uit deel te nemen aan de Algemene Leden Vergaderding “Steeds Rianter Wonen” welke gehouden zal worden, Donderdag   op 12 April 2018 .

Aanvang : 19.30 uur.

Locatie: Onze Steden In Steenbergen.

.

Agenda:

Openingswoord  door de Voorzitter.

Mededelingen / toevoegingen voor de agenda.

 1. Betreffende de notulen van de ALV 2017.
 2. Jaarverslag door de secretaris 2017.
 3. Verslag kas controle.
 4. Financieel verslag :  door de penningmeester 2017.
 5. Benoeming kas controle.
 6. Vergoedingen aan de bewoners com.
 7. Pauze.
 8. Voortgang flats Molenweg / oplevering.
 9. Huurverhoging 2018.
 10. Vragen beantwoorden i.v.m. het monitoren van de prestatie afspraken met gemeente.
 11.  Regionale  Geschillencommissie.
 12.  Rondvraag
 13.  Sluiting.

 


Vergaderschema  Huurdersbelangenvereniging “Steeds Rianter Wonen”

                 Wijzigingen in Data en tijdstip onder voorbehoud.

 • Algemeen Bestuur
  Vergadert in het algemeen, elke derde Dinsdag van de volgende maanden: Februari, April, Juni, September, Oktober Decembe
  Aanvang 19.30 uur, ( kantoor SRW)
 • Platform
  Vergaderd  om de 6 weken [ variabele data en locatie. ]
 • Spreekuur SRW
  Telefonische afspraak: 0167- 566940

Ter informatie;

Over de bijeenkomsten met de verschillende bewonerscommissies ontvangt u tijdig bericht.

De algemene ledenvergadering wordt ter AB vergadering vastgesteld.


Er zijn van onze huurdersbelangen vereniging twee leden die zitting hebben in De Denk Tank van Stadlander. ( Bert en Adrie)