home

Agenda


Vergaderschema  Huurdersbelangenvereniging “Steeds Rianter Wonen”

                 Wijzigingen in Data en tijdstip onder voorbehoud.

 • Algemeen Bestuur
  Vergadert in het algemeen, elke derde Dinsdag van de volgende maanden: Februari, April, Juni, September, Oktober Decembe
  Aanvang 19.30 uur, ( kantoor SRW)
 • Platform
  Vergaderd  om de 6 weken [ variabele data en locatie. ]
 • Spreekuur SRW
  Telefonische afspraak: 0167- 566940

Ter informatie;

Over de bijeenkomsten met de verschillende bewonerscommissies ontvangt u tijdig bericht.

De algemene ledenvergadering wordt ter AB vergadering vastgesteld.


Er zijn van onze huurdersbelangen vereniging twee leden die zitting hebben in De Denk Tank van Stadlander. ( Bert en Adrie)

 


 

  foto